Tin tức

Cách tính thuế GTGT với hàng cho biếu tặng không thu tiền

Đối với hàng cho biếu tặng không thu tiền thì doanh nghiệp vẫn phải thực hiện việc xuất hóa đơn bán hàng trực tiếp như bình thường. Vậy cách tính thuế GTGT đối với hàng cho, biếu, tặng không thu tiền sẽ được thực hiện như thế nào?

Theo quy định tại khoản 3, điều 7, Thông tư 219/2012 quy định cụ thể về thuế GTGT đối với các sản phẩm hàng hóa cho, biếu, tặng, chi trả thay lương. Cụ thể, cách tính thuế đối với loại hàng này sẽ là giá tính thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh các hoạt động này.

Bên cạnh đó, tại Công văn số 11505/CT-TTHT, Cục thuế TP Hà Nội cũng  đã quy định cụ thể như sau:

– Thứ nhất, đối với trường hợp các doanh nghiệp có phát sinh hoạt động mua hàng hóa nhằm mục đích cho biết tặng khách hàng thì doanh nghiệp phải lập hóa đơn, kê khai, tính và nộp thuế GTGT như hóa đơn xuất bán hàng hóa cho khách hàng. Hóa đơn khi xuất bản đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều 3, Thông tư số 26/2015/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 27/02/2016. Giá tính thuế GTGT được xác định theo đúng giá bán tại cửa hàng của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh hoạt động cho, biếu, tặng.

– Thứ hai, quy định đối với thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ nhằm mục đích mua để cho, biếu, tặng như sau:

Đối với trường hợp phục vụ cho sản xuất, kinh doanh các hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT và đáp ứng đúng điều kiện tại Khoản 10, Điều 1, Thông tư số 26/2015/TT-BTC, doanh nghiệp sẽ được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Đối với trường hợp phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT thì doanh nghiệp không được khấu trừ thuế đầu vào. Quy định này được ban hành tại Khoản 7, Điều 14. Mục I của Thông tư 219/2013/TT-BTC.

– Thứ ba, các thuế suất GTGT đối với bó/lẵng hoa tươi sẽ là 10%. Quy định này được ban hành tại Điều 11, Thông tư 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Như vậy có thể khẳng định, các hàng hóa, dịch vụ dùng với mục đích cho, biếu, tặng thì đều phải thực hiện lập hóa đơn và kê khai thuế GTGT.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cần phải lưu ý cách xuất hóa đơn biếu tặng. Việc viết hóa đơn hàng cho, biếu, tặng được quy định cụ thể tại khoản 9, điều 3, Thông tư 26/2015. Một trong những nội dung quan trọng đó là việc điền phần thông tin người mua trên hóa đơn. Phần thông tin này cần phải có đầy đủ nội dung như:

-Nếu người được cho biếu tặng nhận hóa đơn thì ghi rõ và đầy đủ thông tin người mua hàng

– Nếu người được cho biếu tặng không nhận hóa đơn thì ghi “Người mua không lấy hóa đơn”

– Phần nội dung “tên hàng hóa dịch vụ” ghi thêm dòng “hàng tặng không thu tiền” để lấy đó làm căn cứ hạch toán vào chi phí

– Phần đơn giá: là giá của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh các hoạt động này.

Làm thế nào để được hoàn thuế thu nhập cá nhân? 

Quy trình hủy hóa đơn điện tử hết hạn lưu trữ

Việc viết nội dung trên hóa đơn đối với quà tặng, cho, biếu, không thu tiền là một trong những nội dung quan trọng không thể bỏ qua. Để đảm bảo việc viết hóa đơn được tốt nhất, các doanh nghiệp không nên bỏ qua phần nội dung này.

Như vậy qua bài viết này không chỉ giúp người đọc nắm được các tính thuế GTGT đối với hàng cho, biếu, tặng, mà còn giúp người đọc nắm được cách xuất hóa đơn biếu tặng như thế nào để đảm bảo đúng với yêu cầu, quy định của pháp luật.

 

Related posts

Làm thế nào để được hoàn thuế thu nhập cá nhân?

Cách uống trà sữa không làm ảnh hưởng đến sức khỏe

Trịnh Mỹ Duyên

Thói quen không tốt sau khi gội đầu ảnh hưởng tới sức khỏe

Trịnh Mỹ Duyên

Leave a Comment