Tin tức

Làm thế nào để được hoàn thuế thu nhập cá nhân?

Kiểm tra việc đóng thuế thu nhập cá nhân là một trong những công việc mà người lao động, người sử dụng lao động phải thực hiện để đảm bảo xác minh rõ mức thuế đã đóng đã đúng hay chưa, có được hoàn thuế hay không. Người lao động có thể lựa chọn tra mã số thuế cá nhân online để nắm bắt các nội dung này. Vậy nếu trong trường hợp người lao động được hoàn thuế thu nhập cá nhân thì làm thế nào để có thể được hoàn thuế thu nhập cá nhân?

Kiểm tra tất cả các khoản thuế TNCN đã nộp

Để đảm bảo có thể được hoàn thuế thu nhập cá nhân hay không, bước đầu tiên người lao động cần thực hiện đó là việc kiểm tra tất cả các khoản thuế TNCN đã nộp. Việc kiểm tra các khoản thuế TNCN đã nộp được thực hiện riêng đối với từng trường hợp cụ thể, cụ thể như sau:

Nếu có thu nhập cố định ở một nơi: trong trường hợp người lao động có tiền công, tiền lương được chi trả bởi một doanh nghiệp nhất định trong cả năm thì kế toán nơi làm việc của người lao động đã tạm trừ hàng tháng khoản thuế thu nhập cá nhân này. Từ đây hoàn toàn có thể kiểm tra lại phần thu nhập tính thuế cả năm theo quy định của pháp luật rồi đối chiếu với phần công ty đã nộp xem chính xác chưa về phần đã đóng, phần đóng bổ sung hoặc được hoàn (nếu có).

Nếu có thu nhập ở nhiều nơi: trong trường hợp người lao động có thu nhập ở nhiều nơi thì tính thuế thu nhập cá nhân như trên với nơi có ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên. Còn những nơi nào mà ký dưới 3 tháng (mức lương từ 2.000.000 đồng/lần hoặc tháng) thì phải khấu trừ 10% (không được làm cam kết vì có thu nhập 2 nơi). Lưu ý là chỉ được chọn tính các khoản giảm trừ gia cảnh tại một nơi duy nhất. Cơ quan, tổ chức trả lương cho ai thì phải quyết toán thu nhập cá nhân cho họ.

Làm thế nào để được hoàn thuế thu nhập cá nhân?

Sau khi kiểm tra tất cả các khoản thuế TNCN đã nộp và thực tế phải nộp, nếu thừa thì người nộp thuế hoàn toàn có thể được hoàn thuế.

Điều kiện để hoàn thuế TNCN đó là:

– Chỉ những cá nhân có mã số thuế mới được hoàn thuế

– Nếu cá nhân uỷ quyền quyết toán cho đơn vị chi trả, thì thực hiện hoàn thuế thông qua đơn vị chi trả

– Những cá nhân không thuộc diện uỷ quyền quyết toán thuế, trực tiếp kê khai thuế, hoặc quyết toán với cơ quan thuế có thể lựa chọn bù trừ số thuế nộp thừa vào kỳ sau, hoặc làm thủ tục hoàn thuế

Quy trình hủy hóa đơn điện tử hết hạn lưu trữ 

Xuất lùi ngày hóa đơn điện tử và các hệ lụy đi kèm

Điều 28 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định về hoàn thuế TNCN như sau:

– Với những cá nhân uỷ quyền quyết toán cho đơn vị chi trả, việc hoàn thuế được thực hiện thông qua đơn vị chi trả. Sau khi quyết toán năm, đơn vị chi trả sẽ bù trừ số thuế phải nộp thừa, nộp thiếu của từng cá nhân. Sau khi bù chi trả cho các cá nhân nộp thừa, thu thêm của những cá nhân nộp thiếu, hoặc bù trừ số thuế nộp thừa của từng cá nhân vào kỳ sau.

– Với những cá nhân không uỷ quyền quyết toán cho đơn vị chi trả, thì trực tiếp làm thủ tục hoàn thuế với cơ quan thuế ( hoặc uỷ quyền cho cá nhân, tổ chức đại lý thuế thực hiện).

Như vậy có thể thấy, việc hoàn thuế thu nhập cá nhân sẽ được thực hiện nếu người lao động đáp ứng đủ các điều kiện để hoàn thuế và đáp ứng các quy định về hoàn thuế TNCN theo quy định của pháp luật hiện hành hiện nay.

 

Related posts

Làm thế nào để hạn chế rủi ro khi mua dự án đất nền?

Trịnh Mỹ Duyên

Cách tăng tuổi thọ két sắt

Lò nướng loại nào tốt và đáng sử dụng?

Leave a Comment